Men är verkligen alla tvätthallar så bra? Jag vet åtminstone en biltvätt som aldrig klarar kommunens gränsvärden.
17 oktober, 2018
Jag vill gärna tvätta min bil för hand, hur ska jag göra det på ett miljösäkert sätt?
17 oktober, 2018
Visa alla

Utsläppen från biltvättar som sker hemma på gatan borde väl ändå vara försumbara i jämförelse med alla andra miljöproblem, inte minst alla bilavgaser som påverkar klimatet?

Tyvärr är det inte så. Många bäckar små, som man brukar säga. För att minska de miljöproblem vi har i dag ska det till beteendeförändringar. Stora miljöproblem uppkommer just eftersom många agerar miljöskadligt i små mängder. Därför är det viktigt att ta de steg man kan och att tvätta bilen med tillräckligt rening är en sådan åtgärd.  Miljöföroreningar som rinner rätt ut i naturen påverkar vårt grundvatten, våra sjöar och vår närmiljö. Det tar mycket lång tid för naturen att bryta ner oljan och att få ner höga värden av tungmetaller.