Det finns ju Svanenmärkta tvätthallar. Vore det inte bäst om alla Svanenmärkte sig så vore problemet löst?
17 oktober, 2018
Utsläppen från biltvättar som sker hemma på gatan borde väl ändå vara försumbara i jämförelse med alla andra miljöproblem, inte minst alla bilavgaser som påverkar klimatet?
17 oktober, 2018
Visa alla

Men är verkligen alla tvätthallar så bra? Jag vet åtminstone en biltvätt som aldrig klarar kommunens gränsvärden.

Visst är det så att det  finns både dåliga och goda exempel bland landets alla cirka 1500 biltvättar. Men även om en biltvättsanläggning bara skulle ha en enkel oljeavskiljare så är ändå den reningen mycket bättre än ingen rening alls.