Hur kan ni veta hur många som tvättar hemma och hur mycket föroreningar som släpps ut?
17 oktober, 2018
Men är verkligen alla tvätthallar så bra? Jag vet åtminstone en biltvätt som aldrig klarar kommunens gränsvärden.
17 oktober, 2018
Visa alla

Det finns ju Svanenmärkta tvätthallar. Vore det inte bäst om alla Svanenmärkte sig så vore problemet löst?

Det vore givetvis bra om alla var Svanenmärkta, men det löser i alla fall inte problemet med att så många tvättar hemma. Den största miljövinsten fås om vi flyttar de som tvättar hemma till en biltvättsanläggning. Men välj gärna en Svanenmärkt anläggning om en sådan finns tillgänglig.