Om organisationen Hållbar biltvätt

Viktigt med renade biltvättar

Att tvätta bilen medför utsläpp av föroreningar och miljögifter. Det är inte bara schampo och lite smuts det handlar om, utan hel del tungmetaller och olja som kommer från bilen eller vägunderlaget. Därför så ställer kommunerna ofta hårda krav på mackarnas biltvättsanläggningar. Mackarna är utrustade med flera reningssteg och renar idag utsläppen av tungmetaller och olja med 93-99%. Det stora problemet är snarare att så många tvättar bilarna på gatan eller i garage och då hamnar föroreningarna i sjöar och vattendrag via dagvattenbrunnarna. På så sätt hamnar 50 ton tungmetaller och 1000-tals ton olja i naturen - helt i onödan.

Miljöproblemet med bilar som tvättas hemma är känt sedan länge. Både de kommunala vattenverken och kommunerna har försökt få bilisterna att sluta tvätta bilen på gatan genom upplysningskampanjer. Organisationen Svenskt Vatten driver exempelvis en kampanj som heter “Stora Biltvättarhelgen”.

Ett samarbete mellan många aktörer

Nu vill även branschföreningen, Svensk Bensinhandel, som samlar servicestationer samt leverantörer av biltvättsutrustning, hjälpa till att skapa den efterlängtade förändringen, att minska mängden biltvättar som sker okontrollerat utanför hemmen. Därför har vi startat kampanjen Hållbar biltvätt. Därför att tvätta bilen på gatan är ohållbart för miljön, helt enkelt.

Vi samarbetar redan idag med vattenverk och miljökontoren i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö samt Östersunds kommun. Men vi vill samverka med alla som har samma mål som vi. Hör bara av er. Att på snabbast möjliga sätt hjälpa naturen att slippa mer onödiga oljor och tungmetaller.

På Hållbar biltvätt gör vi undersökningar, samlar och delar nyttig information, gör kampanjer och utbildningsmaterial. Vi tänker att om alla engagerade bilister, personalen på servicestationerna, miljökontoren och vattenverken vill göra gemensam sak - så kommer det att hända.