Nu kan du hitta en certifierad biltvätt

Viktigt med renade biltvättar

Startskottet har nu gått för certifierade biltvättar. Vi vill kunna erbjuda landets fordonsägare bra tvättanläggningar som verkligen kan garantera att hålla den höga reningsgrad som dagens moderna anläggningar faktiskt kan leva upp till. Detta är kontrollerade anläggningar som drivs och underhålls, samt att personalen har genomgått en miljöutbildning.

När bilarna tvättas på garageuppfarterna går ofta sköljvattnet ner i dagvattenbrunnarna istället. På så sätt hamnar 1000 ton olja och 50 ton tungmetall i våra sjöar och vattendrag.

Om du istället åker till en Hållbar biltvätt kan du känna dig säker på att över 90% olja och tungmetallerna tas om hand av reningsverken på tvättanläggningarna, innan de går vidare till ett reningsverk.

Relaterade länkar och dokument

Ladda ner kriteriedokument>