Tabell över biltvättsmarknaden i Sverige


Hållbar biltvätt sammanställer årligen biltvättstatistik för sina medlemmar.
För övriga delen av marknaden har Hållbar biltvätt gjort en uppskattning av antal genomförda biltvättar baserat på marknadskännedom och tidigare genomförda undersökningar.

Om statistikinsamlingen:
Data är hämtad från Hållbar biltvätts medlemmar OKQ8, Circle K,
Preem, ST1 och Emab.
Statistiken omfattar inte mindre aktörer, ickemedlemmar i Hållbar biltvätt samt de anläggningar som inte har tillstånd av sin kommun att kommersiellt tvätta bilar.


Biltvättstatistik år 2020

”För att säkerställa att Hållbar biltvätt statistiksamarbete inte riskerar att överträda konkurrensrättsliga regler har en policy upprättats. Denna baseras på befintlig lagstiftning och iakttar bland annat frivillighet, begränsning av data och transparens. ”