Uppvaktar du din partner på Alla Hjärtans Dag?
13 februari, 2022
Filmen om Jojo&Poppy är här!
20 april, 2022
Visa alla

Hälften av alla biltvättar utförs fortfarande på gatan

Ur vårt pressmeddelande 23 mars 2022:
Under 2021 utfördes över 25 miljoner biltvättar i Sverige vilket är en ökning med drygt fyra procent sedan föregående år, det visar en ny statistik från Hållbar biltvätt. Av dessa utfördes hälften av biltvättarna hemma vilket gör att tungmetaller, olja och kemikalier förorenar sjöar, hav och vattendrag.
Miljöinitiativet Hållbar biltvätt har bland sina medlemmar samlat in statistik över hur många biltvättar som sker på kontrollerade tvätthallar och anläggningar. Genom tidigare undersökningar har de även kartlagt hur många biltvättar som utförts hemmavid eller på icke-godkända anläggningar. Resultatet visar att över elva miljoner biltvättar utförts på godkända anläggningar under 2021. Tolv miljoner biltvättar har under året utförts på gatan, vilket är nästan en halv miljon fler än 2020.
– Trots att vi i vår statistik ser en ökning av biltvättar på godkända anläggningar är det fortfarande allt för många som tvättar bilen på gatan. Detta är en direkt fara för miljön då tungmetaller, olja och kemikalier förorenar våra sjöar, hav och vattendrag, säger Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt och vd för Organisationen Sveriges Servicestationer.
Den 23–24 april går Stora Biltvättarhelgen av stapeln vars syfte är att uppmärksamma om problematiken kring hemmatvättandet och biltvättar på icke-godkända anläggningar. Helgen har instiftats av branschorganisationen Svenskt Vatten.
– Stora Biltvättarhelgen är för oss årets viktigaste helg där vi tillsammans med våra medlemsföretag lägger extra vikt vid att få människor att avstå från att tvätta bilen på gatan. Dessutom är inte alla tvättanläggningar godkända då de som saknar oljeavskiljare och reningsverk vilket gör att det orenade spillvattnet från biltvättarna åker ut i naturen. Här måste man som konsument ta ett eget ansvar och välja att tvätta bilen på kontrollerade tvättanläggningar, säger Robert Dimmlich.
Hållbar biltvätt sammanställer årligen biltvättsstatistik för sina medlemmar. För övriga delen av marknaden har Hållbar biltvätt gjort en uppskattning av antal genomförda biltvättar baserad på marknadskännedom och tidigare genomförda undersökningar. Fullständig redovisning av Hållbar biltvätts statistiksamarbete finns att ta del av på sidan Biltvättstatistik 2021. Data är hämtad från Hållbar biltvätts medlemmar OKQ8, Circle K, Preem, ST1 och Emab och är självrapporterad data.

Comments are closed.