Debatt: Ansvaret ligger på individen och kommunerna
7 januari, 2021
Ny undersökning visar: Bara hälften av alla biltvättar i Sverige utförs på godkända anläggningar
17 mars, 2021
Visa alla

Skonar miljön från giftigt slam

Hållbar biltvätts motsvarighet i Danmark, Vaskbilmedomtanke, visade strax innan jul upp hur koncentrerat slam ifrån en biltvätt ser ut. Det är svart, luktar illa och klassas som miljöfarligt avfall. Årligen tömmer slamsugare fyra till fem ton slam ifrån varje tvättanläggning, slam som precis som i Sverige måste levereras till en godkänd mottagare eftersom det innehåller oljerester, bly, kadmium, krom, nickel, koppar och zink. Ernst Korff, ägare till en biltvättsanläggning på Sydjylland:
– Hade bilägarna valt att tvätta bilen hemma på gatan hade allt detta runnit rätt ut orenat i naturen. Så jag är lite stolt över att indirekt ha räddat vattenmiljön i lokalområdet ifrån flera tons giftigt slam årligen, och stolt över att biltvättarbranschen som helhet räddar miljön ifrån mycket stora mängder giftigt slam.
😊💧🌿🚙
#fultvätt #hållbarbiltvätt #miljö

Läs mer här:

Comments are closed.