Fler tvättar på anläggning i Danmark
9 oktober, 2019
Sommaren är över…
9 oktober, 2019

Aktörer i vattensektorn har tillsammans tagit fram en nationellt förankrad strategisk forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn i Sverige. Den kallas Vattenvisionen – för hållbara vattentjänster, god hälsa och god miljö.

I Vattenvisionens kapitel om dagvatten och stadsmiljö hittar vi en del om riskerna med dagens dagvattenhantering. Att avleda dagvatten orenat via separata dagvattenledningar och diken till närmaste sjö eller vattendrag innebär miljöpåverkan som varierar från plats till plats beroende på typen av vattendrag och den lokala dagvattenkvaliteten.

En medelstor stad i Sverige kan ha ett hundratal utsläppspunkter för orenat dagvatten. Ibland leds dagvattnet tillsammans med annat avloppsvatten i kombinerade ledningssystem till avloppsreningsverk där det belastar processen.I värsta fall gör detta att en del av avloppsvattnet måste släppas ut orenat samtidigt som kunskapen om dagvattnets innehåll är begränsad.

Inget av det här låter speciellt bra. Det är lätt att förstå att biltvättande hemma på gatan belastar vår natur och därmed oss själva när tungmetaller och oljerester rinner iväg i dagvattnet. Med #tvättikett tar vi ansvar för vårt biltvättande och gör det hållbart för miljön. 🌿💦🚗

Läs mer om Vattenvisionen på Svenskt Vattens

hemsida:

Comments are closed.