Klipp ifrån Hållbar biltvätt/ TV3 Bilprovningen
3 september, 2019
Vattenvisionen/ Riskerna med dagvattenhantering
9 oktober, 2019

Allt fler bilister i Danmark väljer att tvätta bilen på en biltvättsanläggning. Drivkraft Danmark och Miljöstyrelsen i Danmark har i dagarna offentliggjort en rapport med intressanta siffror. För första gången sedan 2010 har antalet biltvättar i tvätthall stigit till närmare 10 miljoner per år efter att ha legat under 8 miljoner mellan åren 2012 och 2014. Ökningen ser också ut att fortsätta.

I Danmark har man fört statistik över biltvättande sedan 2004. Även då låg antalet tvättar på biltvättsanläggning på ca 10 miljoner fastän antalet bilar i landet då var färre. Under åren fram till 2007 steg antalet till hela 12 miljoner samtidigt som mängden utsläpp av miljöfarliga ämnen sjönk med sex ton under samma treårsperiod.
Läs mer från Vaskbilmedomtanke.nu i denna länk:

Comments are closed.