Vi tänker på framtiden
7 maj, 2019
Är din insjö förorenad?
11 juni, 2019
Visa alla

Skydda grundvattnet!

Cirka hälften av landets sjöar och vattendrag klarar idag inte kraven för god vattenstatus. Våra utsläpp av farliga, svårnedbrytbara ämnen påverkar och grundvattnet på många platser riskerar att förorenas eller överexploateras.
I år är nivåerna av grundvatten speciellt låga och det är viktigare än någonsin att vi tillsammans bromsar den negativa utvecklingen. Vi måste ändra vårt beteende och ett steg i den riktningen är att tvätta bilen på ett ansvarstagande sätt. Med #tvättikett💦🚗🌿

Comments are closed.