Sommartid på väg
31 mars, 2019
Vi lär oss, vi har #tvättikett
16 april, 2019
Visa alla

Vi måste skydda vårt dagvatten

För att stötta vår närmiljö, våra sjöar och vattendrag måste vi få bort biltvättarna ifrån våra gator. Det är viktigt att vi skyddar vårt dagvatten – ta en titt på vad Stockholm Vatten&Avfall skriver på sin hemsida om nuläget för hållbar dagvattenhantering i Stockholm:

”En stor del av de miljöfarliga ämnen som belastar stadens vattenområden transporteras dit via dagvattnet.
Bebyggelse, trafik, industriell verksamhet och atmosfäriskt nedfall påverkar både mängden och kvaliteten på det dagvatten som leds till Stockholms sjöar, vattendrag och kustvatten. Dagvattnet kan bära med sig metaller, olja, näringsämnen och organiska miljögifter.

Utan åtgärder kommer belastningen att öka när staden växer samtidigt som ett förändrat klimat också medför nya risker. Värre kan det bli. Tillgängliga ytor för att hantera dagvatten minskar i en allt tätare stad. Ett ändrat klimat förväntas samtidigt ge ökande nederbördsmängder och därmed högre dagvattenflöden.

200 mil ledningsnät hanterar idag dagvattnet i Stockholm.
Föroreningarna som sveps med hamnar i de vattenområden där dagvattenledningarna mynnar, eller i reningsverken och det rötslam som uppkommer där.

Ledningsnät som blandar spillvatten och dagvatten kan överbelastas av stora regn eller snabb snösmältning.
Detta skapar behov av att säkrare kontrollera både dagvattenflöden och mängden föroreningar som transporteras med dagvattnet.”

Så – #tvättikett. Alltid. 🚗💦☘️

Comments are closed.