Våren tittar fram
23 mars, 2019
Sommartid på väg
31 mars, 2019
Visa alla

Förbjudet, eller inte?

Det finns inget förbud som säger att man inte får tvätta bilen på gatan.
Eller gör det det? Om det tvista de lärde.
Det sämsta man i alla fall kan göra är att stå på gatan och tvätta med kemikalier där vattnet rinner ner i en gatubrunn och sedan direkt ut i havet. Det säger Mattias Gerdin, miljöskyddsinspektör vid Region Gotland i en intervju till www.helagotland.se. Bra sagt, tycker vi, och noterar att artikelförfattaren David Skoog har lagt till en bit lagtext från miljöbalken som inbjuder till …varierande tolkningar:

“Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.” (2 kap §3)  Läs mer här:

Comments are closed.