25% av Sveriges kommuner saknar vattenskydd
14 januari, 2019
Ta hand om bilen i kylan
8 februari, 2019
Visa alla

Kommunsamarbete för dagvattnet

Sollentuna kommun har tillsammans med Vallentuna, Täby, Upplands Väsby, Sigtuna och Järfälla format Oxunda Vattensamverkan i norra Stockholm. Oxunda vattensamverkan har som mål att bidra till att sjöar och vattendrag i Oxundaåns avrinningsområdet har god kvalitet med ett rikt växt- och djurliv, goda friluftsmöjligheter samt bidrar med frisk vatten till Mälaren.
I informationsarbetet för att alla invånare i kommunerna ska ta sitt gemensamma ansvar för dagvattnet går man ut med följande text och video:

Titta här:

Comments are closed.