Dags att göra bilen vinterfin?
11 januari, 2019
Kommunsamarbete för dagvattnet
1 februari, 2019
Visa alla

25% av Sveriges kommuner saknar vattenskydd

Vattenskyddet i många områden i landet är bristfälligt och 25% av Sveriges kommuner saknar helt och hållet vattenskydd. Svenskt Vatten tar på sin hemsida www.svensktvatten.se upp det oroväckande problemet och Clara Lidberg, jurist hos branschorganisationen, förklarar vad man anser måste ske för att trygga det kommunala dricksvattnet överallt:

“Vi vill att kommunerna ska vara skyldiga att ansöka om vattenskyddsområden och att Länsstyrelsen ska vara skyldig att besluta. Idag föreligger inte någon skyldighet.”

Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt för människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster.Ungefär 90 procent av landets befolkning är beroende av kommunalt dricksvatten och i landets tätorter finns inga alternativa vattenleveranser. Tanken bakom vattenskyddsområden är att de ska säkra råvattentillgångarna så att de skyddas mot olika typer av föroreningar.
Clara Lidberg fortsätter:
”Idag litar vi till allmänna hänsynsregler som reglerar vad man får göra i naturen, till exempel inte förorena marken eller sprida gifter. Men det räcker inte, vi måste ha ett starkare skydd för våra vattentäkter. När kommunerna själva ska besluta om vattenskyddsområden och föreskrifter finns en uppenbar risk för att politiska intressen och avvägningar påverkar skyddets styrka.”

Comments are closed.