Hur du kan hjälpa våra vattendrag
17 oktober, 2018
Vårt vatten är ett kretslopp
8 november, 2018
Visa alla

Fyra av tio bryter mot lagen när de tvättar bilen

Trots att man enligt miljöbalken inte får släppa ut orenat avloppsvatten väljer 4 av 10 att tvätta bilen på uppfarten eller på gatan hemma. Det visar en undersökning från Kantar Sifo på̊ uppdrag av OKQ8 Scandinavia.

Vattnet från en biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester samt kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan skada människor, djur och växtliv under lång tid om de hamnar i våra vattendrag. Att släppa ut orenat avloppsvatten i dagbrunnarna i samband med biltvättar strider dessutom mot miljöbalken, något som många inte känner till.

– Det är viktigt att vi upplyser varandra om att miljön påverkas negativt när man tvättar bilen på gatan. Har man istället möjlighet att tvätta hos en biltvätt så tar ett reningsverk hand om det smutsiga vattnet, säger Alexandra William-Olsson, Kommunikationschef på OKQ8 Scandinavia.

Läs mer om hur du tvättar bilen själv på bästa sätt både för bilen och miljön här:

Comments are closed.