Att hålla bilen ren kan ge lön för mödan
14 september, 2018
15 % omedvetna om miljörisker med biltvätt hemma
20 september, 2018
Visa alla

Priset på vårt vatten kan komma att öka

Prisökningar för vårt kranvatten är att vänta inom de kommande åren. I många år har investeringarna i de svenska VA-anläggningarna varit otillräckliga och nu är uppgraderingsbehovet enormt. De gamla anläggningarna behöver byggas om eftersom de inte längre håller måttet varken miljö- eller kapacitetsmässigt. Idag varierar kostnaden för vatten kraftigt mellan landets alla kommuner men vi betalar i genomsnitt 4 öre per liter med rening, distribution och avlopp inkluderat i priset. När kommunerna i framtiden börjar slå ut kostnaden för nynvesteringarna på sina vattenkunder kommer det priset att fördubblas.

Läs mer här:

Comments are closed.