En av tre vill förbjuda biltvätt på gatan
23 april, 2018
Får man tvätta bilen var man vill i Europa?
24 maj, 2018
Visa alla

Certifiering för biltvättar när Storbritannien påbörjar resan

I Storbritannien ska landets Miljöinspektion – The Environmental Audit Committee -undersöka de mindre, privata biltvättsföretagen som kraftigt ökat i antal de senaste åren. Man räknar med att det finns cirka 19.000 mer eller mindre registrerade och det är utav flera orsaker man beslutat sig för att titta närmare på hur dessa opererar. Deras miljöpåverkan och hållbarhet ska granskas liksom arbetsförhållanden för de anställda.
I en artikel på BBC News hemsida uttalar sig Mary Creagh, ordförande i kommitten, och säger att man kommer att lägga vikt vid hur tvättföretagen följer miljörekommendationer för utsläpp av olja och tungmetaller. Man ska särskilt titta på hur de typer av rengöringsmedel som används påverkar vattentäkter, växt- och djurliv och på hur man kan minska vattenåtgången till hållbara nivåer. De låga priserna denna del av biltvättsmarknaden håller har väckt misstankar om att det kanske inte bara är miljön som blir lidande. De anställda har i många fall tveksamma arbetsförhållanden, det finns starka misstankar om trafficking och det finns allvarliga säkerhetsrisker som måste utredas.
The Car Wash Advisory Service – Storbritanniens huvudorganisation för biltvättar- uttalar sig också i artikeln och säger att många biltvättsägare inte vet vad lagen säger över huvud taget om ansvar för miljö eller anställda. En undersökning genomförd i Nottingham år 2014 visade att de flesta biltvättar varken hade bygglov eller tillstånd att släppa ut flytande avfall. Tidigare i år startade man därför en kampanj med för att underlätta för kunder att identifiera biltvättar som följer regelverk och rekommendationer. Kampanjen är en kombinationscertifiering där konsumenten ska vara säker på att respektive biltvättar stöttar miljön, landets ekonomi samt är emot trafficking.

Comments are closed.