Hållbar biltvätt har öppnat i Lilla Edet
19 februari, 2018
Varannan biltvätt….
12 mars, 2018
Visa alla

”Vaskbilmedomtanke” jobbar för ett hållbart biltvättande i Danmark

Vaskbilmedomtanke.nu heter den danska motsvarigheten till Hållbar biltvätt. Vi har tagit en första kontakt med våra danska “kollegor” och fått veta följande: Kampanjen startades på ett initiativ av organisationen BFR, Benzinforhandlernes Felles Repraesentation. Sedan lanseringen för två år sedan har man sett en ökande trend för att tvätta bilen på anläggning och man uppskattar att en tredjedel av av biltvättarna inte längre sker på gatan hemma. Kommuner landet över har också inspirerats av kampanjens informationsmaterial som de även har fått använda i sin egen information om avloppsseparering. På kampanjens hemsida skriver BFR’s direktör Helge Busk: “ Nyligen fick vi veta att flera kommuner väster om Köpenhamn har börjat måla en blå fisk vid regnvattenskloaker för att visa att här ska inte varken avloppsvatten rinna ner eller några bilar tvättas. Ett bra initiativ som leder förorenat vatten på rätt kurs, helt i linje med iden bakom vaskbilmedomtanke.nu.Tyvärr så vet ungefär var fjärde biltvättare fortfarande inte att det är mycket mer miljövänligt att tvätta bilen i en tvätthall, så vi fortsätter oförtröttligt vårt arbete.”

Comments are closed.