I kölvattnet av certifieringen
15 september, 2017
Att verka genom att synas
16 oktober, 2017
Visa alla

Nu har vi passerat 300-strecket

Det är viktigt att de miljömedvetna bilisterna kan lita på att tvättanläggningarna levererar vad man lovar.
Certifieringen av biltvättar ökar, vilket är både kul och väntat. I skrivande stund är det 313 anläggningar som har certifierats.

Inom ett rimligt avstånd

Ett mål är att alla bilister ska ha en certifierad tvätt inom rimligt avstånd. Jag hoppas att ni har sett kartan på www.hallbarbiltvatt.se där det går att hitta närmaste biltvätt på sin smartphone eller surfplatta. Vi får många positiva reaktioner från både mackägare och bilister.

En hög miljöstandard

Ett annat mål är att vi kommer upp i den kritiska massan, där certifieringen blir en hygienfråga. På så sätt blir kraven en standard som alla vill leva upp till. För det är viktigt att de miljömedvetna bilisterna kan lita på att tvättanläggningarna levererar vad man lovar. För då kan även bilisten känna att hen blir en del av lösningen.

Comments are closed.