För mycket miljö?
25 augusti, 2017
Alla kan vara med i Hållbar Biltvätt
11 september, 2017
Visa alla

Startskott för certifierade biltvättar

Leta efter dessa skyltar.

Syftet med certifieringen är att göra det ännu lättare för bilister att ta ett miljöansvar
Idag lanserar Hållbar biltvätt en frivillig certifiering för landets alla biltvättar. Initiativtagare till projektet är branschföreningen Svensk Bensinhandel som samlar servicestationer samt leverantörer av biltvättsutrustning.

Lättare för bilister att ta miljöansvar

Syftet med certifieringen är att göra det ännu lättare för bilister att ta ett miljöansvar och skapa ett driv att få bort de miljöskadliga tvättarna som sker på garageuppfarterna. Idag släpps 1 000 liter olja och 50 ton tungmetall ut i landets sjöar och vattendrag.

Ett incitament för branschen

Certifieringen tydliggör de krav som en acceptabel biltvätt bör hålla vad gäller reningsgrad. Branschen sätter därmed tryck på sin egen organisation att prestera optimalt och visa att man menar allvar. Örjan Fors, kategorichef för biltvättar på OKQ8, välkomnar certifieringen. “Vår erfarenhet är att miljöarbetet alltid blir mer effektivt när det blir mätbart och kan synliggöras. Det blir dessutom extra bra när vi har ett branschövergripande certifieringssystem, så att alla blir jämförbara och arbetar mot samma mål”

Initiativet välkomnas av flera kommuner och organisationer, bland annat Bilprovningen som valt att samarbeta med Hållbar biltvätt. “Som ett led i vårt arbete med att minska fordonens påverkan på miljön vill vi tipsa våra kunder om hur de kan undvika utsläpp när de tvättar sin bil. Det handlar om att inte tvätta bilen hemma på gatan utan att åka till en riktig fordonstvätt där avloppsvattnet renas”, säger Eva Morger, Bilprovningens kvalitets och miljöchef.

Comments are closed.