Naturvårdsverket behövs
3 maj, 2017
Vi välkomnar Bilprovningen till Hållbar Biltvätt
17 maj, 2017
Visa alla

Utsläpp av koppar – ett Stockholmsproblem?

Det är ett problem att inte alla landets kommuner ställer krav på utsläpp av koppar.
I förra bloggen efterlystes lite central styrning av kraven på tvätthallarna. Hanteringen av koppar är ett av problemen, eftersom bara vissa kommuner har krav på den metallen. I Stockholm har man jobbat lite mer med forskning på metallflöden. Man har systematiskt kartlagt vilka metallnivåer som är kritiska och vilka de stora utsläppskällorna är.

Utsläpp från biltvätt den dominerande källan.

De dominerande källorna har visat sig vara fastigheter med koppartak och tappvattenrör med 4,7 ton samt bromsbeläggen på bilarna med 6,2 ton/år, i Stockholm.

Miljöeffekter finns redan

Generellt är föroreningssituationen för koppar bekymmersam, med störst dokumenterad påverkan i sediment, där halten koppar ligger på höga till mycket höga halter i sedimenten enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag.

Slutsats

Som svar på rubriken är svaret: Nej, koppar är inte ett specifikt Stockholmsproblem - men det är ett problem att inte alla landets kommuner ställer krav på utsläpp av koppar. Därför vill vi återigen uppmana Naturvårdsverket att återinföra sina allmänna råd för biltvättar och uppdatera dem enligt den senaste forskningen.

Comments are closed.