I huvudet på en hemmatvättare – del 3
28 april, 2017
Utsläpp av koppar – ett Stockholmsproblem?
4 maj, 2017
Visa alla

Naturvårdsverket behövs

Resurserna och prioriteringarna i olika kommuner kan variera kraftigt.
Naturvårdsverket är den centrala myndigheten för all tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynen och kravställande över normala biltvättar sker dock på kommunerna. Fördelarna med lokal tillsyn är förstås att man kan anpassa kraven till lokala förhållanden och förutsättningar. Nackdelen är att det kan bli väldigt rörigt och inkonsekvent. Resurserna och prioriteringarna i olika kommuner kan variera kraftigt.

En samordnande roll

För att ge kommunerna ett bra stöd och skapa lite konsekvens i tillsynen, så brukar verket agera samordnare och ge ut vägledningar eller allmänna råd. Det gör att kommunerna har något att utgå ifrån när de ställer kraven, men har friheten att avvika om det behövs.

Naturvårdsverket backar

När det gäller biltvättar, så tycks Naturvårdsverket dessvärre inte längre vilja ta i biltvättsfrågan. Visserligen finns ett branschfaktablad, men några rekommendationer eller råd vill man inte ge. Den historiska förklaringen är att myndigheten stack ut hakan under 90-talet och ställde alltför hårda krav på recirkulation av tvättvattnet. Det medförde en rad problem på anläggningarna men utsläppsvärdena blev sämre. Naturvårdsverket drog därför tillbaka sina allmänna råd år 2004.

Kom gärna tillbaka

I Sverige leder tyvärr misstag till att vi ofta tappar ansiktet och helst går och gömmer oss. Jag tror att Thomas Edison sprängde sitt lab i luften ett antal gånger innan han uppfann glödlampan. Misstag är bra, om vi lär oss något av dem så ingår de naturligt i utvecklingskurvan. Så därför så önskar vi att Naturvårdsverket vågar publicera nya råd för biltvättar, stärkta av erfarenheten. Kommunerna och miljön behöver er.

Comments are closed.