Kommunernas dilemma
29 mars, 2017
Satsning på båttvättar – artikel från SVT
11 april, 2017
Visa alla

Mer om tungmetallerna

Tvätthallarna spelar därför en viktig roll för att förhindra en stor del av samhällets spridning av dessa metaller.
Jag skrev tidigare om bly och kadmium. Det är lätt att förstå varför utsläpp av dessa metaller måste kontrolleras generellt i samhället. Men frågan är varför vi mäter de övriga metallerna? Ett svar är att dessa metaller är kopplade till just bilar, dvs vi kommer åt en stor del av problemet med utsläpp av vissa metaller genom att fånga upp dessa vid biltvätten.

Stor del från bilarna

De flödesanalyser som gjorts visar i många fall att trafik och vägar tillhör de dominerande källorna för utsläpp av exempelvis krom, nickel, koppar och zink. Tvätthallarna spelar därför en viktig roll för att förhindra en stor del av samhällets spridning av dessa metaller.

Lite är bra - mycket är skadligt.

Metallerna zink, koppar är visserligen viktiga spårämnen som vi behöver få i oss, men när vi väl fått den dagliga dosen så ska den heller inte överskridas. Dessa metaller är alltså inte miljögifter, men det handlar snarare om rätt dos och mängd. Likaså behöver vi mindre mängder av nickel och krom för att må bra. Men vi får redan normalt det vi behöver via maten. Ytterligare tillskott från biltrafiken gör bara skada i naturen.

Comments are closed.