Hemmatvättandet påverkar miljön när tungmetaller och oljerester rinner direkt ut i naturen. Många av landets sjöar och vattendrag klarar idag inte kraven för god vattenstatus. Våra utsläpp av farliga, svårnedbrytbara ämnen påverkar och grundvattnet på många platser riskerar att förorenas eller överexploateras.
Vi måste ändra vårt beteende och ett steg i den riktningen är att tvätta bilen på ett ansvarstagande sätt.

Hållbar biltvätt - vi jobbar för en renare miljö

Nästan alla vet att det är dåligt för miljön att tvätta bilen på gatan och ändå gör så många just det. Det finns förstås orsaker till att människor gör saker mot bättre vetande, men vi vill tro att det går att förändra mänskliga beteenden till det bättre. Blir vi alla bara tillräckligt motiverade så kan vi göra avkall på lathet, bekvämlighet, snålhet och andra synder i livet.

Hållbar biltvätt är ett branschinitiativ som drivs av Svensk Bensinhandel.
Vi på Hållbar biltvätt samarbetar med alla som vill få bort biltvättarna från gatorna på alla möjliga kreativa sätt. På den här sidan kommer du att hitta information och material för att kunna vara med och puffa biltvättandet i rätt riktning. Välkommen till att delta i vårt påverkansarbete. Och det är alltid bättre att åka till en tvätthall oavsett hur utvecklad rening den har, jämfört med att tvätta på gatan eller i naturen.

Gilla oss på Facebook!
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Vad är en Hållbar biltvätt?

I ett framtida hållbart samhälle kan vi inte fortsätta sprida mer tungmetaller och olja än naturen kan återföra till det långsamma geologiska kretsloppet. För att så fort som möjligt nå fram till ett mål där vi sprider minsta möjliga mängd av svårnedbrytbara föreningar så är den viktigaste åtgärden att i största möjliga mån få bort biltvätt som sker på gatan. Om fler blir medvetna om miljöriskerna med att tvätta bilen hemma, kommer troligtvis många att tänka om och istället välja att tvätta bilen miljövänligare på en tvättanläggning.